Podczas niedawnej sesji radni jednomyślnie zgodzili się na przeprowadzenie audytu mającego na celu zbadanie możliwości powrotu do funkcjonowania szkolnych stołówek. Zaproponowana uchwała miała na celu zwrócić uwagę miasta na ten istotny problem. Jak podkreślał Łukasz Gibała, pomysłodawca uchwały, jest to próba naprawienia błędu, który popełniono kilkanaście lat temu, likwidując stołówki w większości szkół.

W swoim wystąpieniu Gibała podkreślił przede wszystkim ekonomiczne aspekty ponownego wprowadzenia „tradycyjnego” żywienia w placówkach oświatowych. Uzasadniał to faktem, iż posiłki przygotowywane bezpośrednio w szkołach są tańsze dla rodziców, którzy płacą jedynie za składniki. Porównując to do szkół korzystających z cateringu, gdzie cena za usługę żywieniową jest znacznie wyższa, ponieważ rodzice muszą pokryć koszty nie tylko samego jedzenia, ale także jego przygotowania oraz dostarczenia. Jako dowód porównał dwie szkoły z dzielnicy Krowodrza, gdzie różnica w opłatach za wyżywienie wynosi 9 złotych.

Kolejnym argumentem Gibały były kwestie zdrowotne. Zdaniem kandydata na prezydenta Krakowa, szkolne stołówki umożliwią dyrektorom większą kontrolę nad jakością serwowanych posiłków. Poparcie dla tych tez wyraziły również radne Teodozja Maliszewska i Anna Prokop-Staszecka, które podkreśliły, że dzieci powinny otrzymywać zdrowe i ciepłe posiłki. Maliszewska zaznaczyła też, że posiłki dowożone są pozbawione regularnej kontroli sanitarnej, która ma miejsce w szkołach.

Mimo zgody co do meritum propozycji, Łukasz Wantuch skrytykował formę prawną projektu uchwały, sugerując, że powinien on być raczej programem gospodarczym. Podobne obawy wyraziła Agata Tatara, która przyznała, że Gibała uprzedził działania komisji edukacji miasta oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczące żywienia uczniów. Mimo to uchwała kierunkowa została jednogłośnie przegłosowana przez radnych podczas środowej sesji RMK.

Gibała zauważył również, że w przypadku placówek, gdzie nie będzie możliwości stworzenia stołówek, miasto powinno rozważyć finansowe wsparcie usług cateringowych. Wydarzenia te pokazują, że pomimo różnic zdań, radni są zdeterminowani, aby poprawić jakość żywienia szkolnego dla dobra uczniów.