W ramach projektu mającego na celu edukację młodzieży w zakresie zasad ruchu drogowego, funkcjonariusze krakowskiej służby drogówki spotkali się kolejny raz z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 142, zlokalizowanej przy ul. Drożyska. Tym razem dzieci miały okazję zgłębić odpowiedzialność i obowiązki Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, instytucji, która nie tylko dba o czystość miasta, ale przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo na drogach przez odśnieżanie czy usuwanie śliskości nawierzchni.

Spotkanie, które miało miejsce 5 lutego, odbyło się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i było częścią pilotażowego programu „Moje pierwsze prawo jazdy” organizowanego przez krakowską drogówkę. Celem tego wydarzenia było nie tylko zapoznanie uczniów z działalnością tej instytucji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ale także pokazanie jej znaczenia dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa na publicznych drogach. Szczególnie w zimie, kiedy to Przedsiębiorstwo odpowiada za odśnieżanie ulic i usuwanie śliskości nawierzchni. Uczniowie piątej klasy zdobyli wartościową wiedzę na temat selektywnego zbierania odpadów w Krakowie, a także zapoznali się z istotną rolą tej instytucji w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Poprzednie etapy programu obejmowały egzamin na kartę rowerową pod czujnym okiem policjantów krakowskiej drogówki, praktykę jazdy rowerem czy spotkanie z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Rodzice uczestniczących w projekcie uczniów mieli również okazję do spotkania z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie, który omówił z nimi zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ich dzieci na drodze, zarówno podczas poruszania się pieszo, jak i na rowerze.

Celem całego programu jest kształtowanie prawidłowych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Program ma za zadanie przygotować młodych ludzi do bezpiecznej jazdy w przyszłości, budując na już zdobytej wiedzy i umiejętnościach.