19 marca bieżącego roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie stała się miejscem spotkania koordynatorów skargowych i pozaskargowych z małopolskiego garnizonu Policji. W szkoleniu miały okazję uczestniczyć osoby z wszystkich jednostek podległych.

Priorytetem dla budowania zaufania pomiędzy obywatelami a państwem jest ciągła doskonalenie procesu rozpatrywania sygnałów od obywateli, takich jak skargi i wnioski. To właśnie wysoka jakość usług publicznych wpływa na postrzeganie formacji policji przez społeczeństwo. Dbając o utrzymanie najwyższych standardów i mając na uwadze rotacje kadrowe na stanowiskach koordynatorów skargowych w jednostkach podległych, 19 marca z inicjatywy Wydziału Kontroli KWP w Krakowie odbyło się specjalne szkolenie w tej kwestii.

Otwarcia tego ważnego wydarzenia dokonali mł. insp. Andrzej Nowak – Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Krakowie oraz podinsp. Barbara Zamojska pełniąca obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Krakowie.

Następnie, podinsp. Renata Kosiba przeprowadziła zarówno część teoretyczną jak i warsztaty praktyczne dotyczące problematyki związanej z przyjmowaniem, rozpatrywaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków. Na warsztatach poddano analizie również sytuacje kwalifikowane jako tzw. „informacje pozaskargowe”. W praktycznej części szkolenia, podinsp. Kosiba wyjaśniła również zagadnienia problemowe wynikające z obecnych spraw i pojawiających się trudności interpretacyjnych związanych z kooperacją z jednostkami podległymi.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony koordynatorów skargowych i pozaskargowych oraz osób zajmujących się tą tematyką w Komendzie Miejskiej Policji, Komendzie Powiatowej Policji, oraz Ośrodku Przygotowań do Pełnienia Służby w Krakowie.