W Krakowie, sześć firm projektowych wyraziło gotowość do opracowania planów rozbudowy ulicy Bunscha, budowy ulicy Humboldta oraz stworzenia nowej trasy tramwajowej wraz z trasami rowerowymi. Całość inwestycji, której realizację ma na celu Zarząd Inwestycji Miejskich, ma na celu usprawnienie komunikacji w południowo-zachodniej części miasta. Lokalni mieszkańcy oczekiwali na taką inwestycję od dłuższego czasu.

– Do opracowania złożonej, obejmującej różne aspekty koncepcji linii tramwajowej wraz z rozbudową ulic Bunscha i Humboldta zgłosiło się sześć firm – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. Aktualnie oferty są analizowane pod kątem formalnym. W najbliższych tygodniach powinna zapaść decyzja komisji przetargowej co do wyboru najkorzystniejszej propozycji.

Ceny proponowane przez oferentów wahają się od prawie 4 mln zł do nieco ponad 1,6 mln zł. W budżecie i wieloletnich prognozach finansowych miasta Krakowa na opracowanie projektu i uzyskanie decyzji środowiskowej zagwarantowano kwotę ok. 1,8 mln zł.

Zwycięzca przetargu będzie zobligowany do zaproponowania co najmniej trzech wariantów koncepcji inwestycji, z których jeden zostanie wybrany jako preferowany do dalszego procesu. Na podstawie wybranej koncepcji zostanie złożony wniosek o decyzję środowiskową. W ramach całego procesu przewidziane są także konsultacje społeczne.

Wybrany wykonawca będzie miał 20 miesięcy na kompleksowe wykonanie zadania – od zaproponowania wariantów koncepcji, przez uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, aż po uzyskanie decyzji środowiskowej.

W planach jest rozbudowa ulicy Bunscha na odcinku około 1,4 km oraz budowa ulicy Humboldta o długości około 1,3 km. Dodatkowo ma zostać rozbudowana ulica Skotnicka (około 1 km) na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina. Wzdłuż tych wszystkich dróg ma powstać nowa linia tramwajowa rozpoczynająca się na pętli Czerwone Maki.

Rozważane są dwie opcje dla komponentu tramwajowego: pierwsza to budowa linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej z terminalami parkingowymi przy węźle autostradowym, druga zakłada umieszczenie pętli i parkingu przy zachodniej stronie Szpitala im. Babińskiego.

Podczas realizacji projektu planuje się również budowę dróg rowerowych, chodników i przystanków autobusowych. Projekt zakłada dodatkowo przebudowę skrzyżowań oraz budowę lub modernizację infrastruktury podziemnej.