Minął piąty miesiąc od rozpoczęcia budowy nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, która ma połączyć centrum miasta z Mistrzejowicami. Celem tego tekstu jest podsumować postępy w pracach, jakie udało się osiągnąć w listopadzie, oraz przedstawić krótki plan na grudzień.

Od początku listopada wprowadzono zmianę w organizacji spotkań dotyczących postępów w budowie, które teraz odbywają się dwa razy w miesiącu. Na trzecim i czwartym spotkaniu przedstawiciele prywatnego partnera, miasta i mieszkańców skupili się przede wszystkim na kwestiach dotyczących obecnej organizacji ruchu.

Począwszy od 18 listopada wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu, który obejmował dodatkowe zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni na ulicy Meissnera i ulicy Młyńskiej. Zmiany te zostały wprowadzone w kontekście organizacji ruchu, która została wcześniej zatwierdzona 21 października.

Ostatni tydzień listopada przyniósł powrót głębiarki „Lucjan” na plac budowy, a co za tym idzie, wznowienie prac nad ścianami szczelinowymi i budową podziemnej stacji tramwajowej przy rondzie Polsadu.

28 listopada deweloper projektu gościł w jednym z krakowskich przedszkoli, prowadząc warsztaty „Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”. Dzieci miały okazję zdobyć wiedzę o technologiach stosowanych w budowie tramwaju oraz różnych formach transportu publicznego. Tym samym poznawały również zasady bezpieczeństwa obowiązujące zarówno na placu budowy jak i w komunikacji miejskiej.

Jeśli chodzi o grudniowe plany, głównym celem jest kontynuacja budowy tunelu, a w szczególności stacji „Rondo Polsad”. Planowane jest także rozpoczęcie prac przy rondzie Młyńskim, w tym budowa platform roboczych dla stacji „Rondo Młyńskie”, wyjść ze stacji oraz komory rozjazdowej dla premetra w zakresie ścian szczelinowych.

Zasługujący na uwagę jest fragment trasy pomiędzy rondem Młyńskim a Barei, gdzie powstaje tunel tramwajowy. Jego realizacja wymaga przesunięcia 400-metrowego podziemnego odcinka Sudołu Dominikańskiego, który obecnie przebiega w pasie oddzielającym jezdnie ulicy Młyńskiej między rondem Młyńskim a ulicą Miechowity. W grudniu przewidziane są prace związane z budową nowego kanału dla tegoż Sudołu.

Planowany jest również ciąg dalszy prac związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych.