Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, ogłosił plany miasta dotyczące zmiany źródeł dostarczanej energii. Zgodnie z tymi planami, do 2024 roku tylko 35% ciepła wykorzystywanego w Olsztynie będzie pochodziło ze spalania węgla. Ta rewolucja energetyczna jest możliwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnej elektrociepłowni, zasilanej alternatywnym paliwem – RDF, produkowanym z odpadów. W ciągu ostatnich 5 lat Olsztyn zdołał obniżyć produkcję ciepła z węgla aż o 65%.

W 2019 roku całość ciepła dostarczanego do olsztyńskich domów generowana była przez węgiel. Aktualnie sytuacja ta ulega dynamicznym zmianom. Po uruchomieniu nowej instalacji do przekształcania odpadów termicznych, udział węgla w produkcji ciepła ma spaść do 35%. Pozostałe 65% będzie pochodzić z innych źródeł, głównie odnawialnych – poinformował Grzymowicz.

Obecnie trwa budowa nowej, zaawansowanej technologicznie elektrociepłowni w Olsztynie. Jej paliwem będzie RDF, które produkuje się z odpadów nienadających się do recyklingu. Materiał na to paliwo będzie dostarczać Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, usytuowany zaledwie kilometr od nowej elektrociepłowni. Dodatkowo, Olsztyn planuje korzystać z odpadów pozyskiwanych przez pięć innych ośrodków przetwarzania odpadów w regionie.

Grzymowicz zakomunikował, że obecnie na terenie elektrociepłowni trwają odbiory prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pomimo dużej ilości pracy związanej z tym procesem, jest to już końcowa faza budowy – do odbioru pozostało ponad 20 obiektów. Jeszcze w tym miesiącu ma ruszyć instalacja odpowiadająca za technologię związaną z przyjmowaniem i podawaniem odpadów do kotła oraz pracą suwnicy i pozostałych urządzeń.

Do końca bieżącego roku, nowa instalacja ma spalić jedną tonę RDF. W przyszłości ta ilość ma jednak wzrosnąć do 110 tysięcy ton rocznie. Grzymowicz dodał również, że spalanie RDF jest tańsze niż węgla – koszt jednej tony tego paliwa ma wynosić około 400 złotych. Dodatkowo, za spalanie RDF nie trzeba płacić opłat związanych z emisją CO2.

Nowa elektrociepłownia w Olsztynie powstała przy ulicy Mariana Bublewicza, na przedmieściach miasta. Projekt został zrealizowany dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Instalacją przez najbliższe 25 lat będzie zarządzać spółka powołana przez miasto we współpracy z prywatnym partnerem. Prezydent Grzymowicz zapewnił również, że Olsztyn modernizuje kotły w miejskich kotłowniach, instalując takie, które pozwalają na spalanie węgla zmieszanego z biomasą.

W przyszłym roku samorząd Olsztyna zamierza promować wymianę starych pieców wśród mieszkańców. Ponadto, od wielu lat kontynuowane są prace nad modernizacją transportu publicznego, poprzez budowę nowych linii tramwajowych. Czujniki monitorujące jakość powietrza w Olsztynie przez większą część roku nie wykazują przekroczenia norm zanieczyszczeń.