Politechnika Krakowska stała się miejscem, gdzie pojawiło się nowe centrum badawcze. Oficjalnie otwarte dzisiaj Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych, ulokowane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, jest wartością przekraczającą 7 milionów złotych.

Nowo powstałe laboratorium skupia się na badaniu właściwości cieplno-fizycznych oraz mechanicznych nowoczesnych materiałów, wykorzystując do tego najbardziej zaawansowane metody badawcze. Prowadzone są także analizy chemiczne oraz oznaczanie trwałych zanieczyszczeń, takich jak pestycydy, hormony czy leki, występujące w glebie, wodzie oraz powietrzu. To miejsce nie tylko dla naukowców, ale także dla firm zainteresowanych korzystaniem z wiedzy ekspertów Politechniki Krakowskiej.

Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata podkreśla, że otwarcie Akredytowanego Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych umożliwia szkole wyższej prowadzenie prac badawczych na europejskim poziomie. Dodaje, że stworzenie nowej placówki ma także pozytywny wpływ na rozwój naukowy, gospodarczy i innowacyjność województwa małopolskiego.

Całkowite koszty związane z utworzeniem Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych wyniosły 7,35 miliona złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pokryło 5,41 miliona złotych, a pozostałe środki zostały zaczerpnięte z budżetu uczelni oraz jej wydziałów. Kierownictwo nowego oddziału Politechniki, działającego w ramach Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów WIŚiE PK, przekazano dr inż. Janowi Wronie.

Laboratorium dysponuje aparaturą umożliwiającą badanie emisji składników gazowych pochodzących z procesów spalania, zgazowania czy pirolizy. Pozwala również na prowadzenie analiz chemicznych surowców oraz produktów stosowanych w procesach produkcyjnych i oznaczanie zanieczyszczeń występujących w środowisku naturalnym. Wyniki badań mogą posłużyć do unowocześniania procesów produkcyjnych, tworzenia nowych produktów oraz podejmowania wyzwań ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, takich jak walka ze smogiem.

Oferta Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych obejmuje również szeroki zakres innych analiz, takich jak ustalanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych oraz okien czy analiza składu spalin i gazów odlotowych. Dekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK, dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK, podkreśla, że laboratorium jest nowoczesne i kompleksowe.

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych to jedna z siedmiu placówek badawczych Politechniki Krakowskiej, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Energetyki.