Od dnia 15 stycznia (poniedziałek), nastąpiła modyfikacja organizacji ruchu w pobliżu miejsc, gdzie ulica Poległych przecina się z innymi drogami w Krzesławicach. Jest to spowodowane postępem prac nad kolejnymi fazami projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej. Informacje na ten temat przekazała firma Gülermak, która jest głównym wykonawcą prac związanych z rozbudową ulicy Kocmyrzowskiej.

Wprowadzona zmiana, dotycząca północnej części skrzyżowania ulicy Kocmyrzowskiej z ulicami Poległych i Darwina w Krzesławicach, polega na tym, że na odcinku długości około 60 metrów, ruch pojazdów został przekierowany na jezdnię tymczasową. Ta modyfikacja doprowadziła do przesunięcia trasy jazdy w kierunku wschodnim. Pomimo tej modyfikacji, zachowany jest ciągle ruch w obu kierunkach oraz szerokość pasów ruchu wynosi 3,25 metra. Ograniczenie prędkości dla tego odcinka ustalono na 30 km/h.

Chodnik wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej, po stronie osiedla Na Wzgórzach, został na tym odcinku całkowicie zamknięty. Piesi muszą teraz korzystać z chodnika znajdującego się po przeciwnej stronie tej ulicy.

Planowane jest, że ten tymczasowy układ ruchu będzie obowiązywać przez okres około sześciu tygodni.