Uczniowie, którzy zdobywają kartę rowerową, doświadczają swojego pierwszego 'prawa jazdy’, które zezwala im na niezależne poruszanie się po publicznych drogach na rowerze. Podczas egzaminu, wszyscy kandydaci podejmowali wyzwanie, z pełnym zaangażowaniem i koncentracją, walcząc z częścią teoretyczną, a następnie praktyczną, na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Policjanci, którzy byli obecni podczas testu, monitorowali jego przebieg i wspierali uczniów w zdobywaniu pierwszych uprawnień.

16 maja, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie złożyli wizytę w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Open Future International School” na ulicy Kwiecistej. W trakcie tej wizyty prowadzili lekcje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, skupiając się głównie na dostosowywaniu się rowerzystów do przepisów drogowych. Kilka dni później, 21 maja, w obecności policjantów, uczniowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Egzamin zaczynał się od części teoretycznej, zawierającej pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także zasad dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Przed częścią praktyczną egzaminu, funkcjonariusze przekazali uczniom kilka ważnych informacji na temat bezpiecznego poruszania się rowerem na drodze. Podkreślali również konsekwencje łamania zasad i przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo, zachęcali uczniów do noszenia kasków, które mogą uratować życie w wielu niebezpiecznych sytuacjach. W części praktycznej egzaminu, uczniowie musieli pokonać specjalnie przygotowany tor przeszkód, gdzie sprawdzana była ich koordynacja ruchowa i umiejętność sygnalizowania skrętu ręką. Ci, którzy pomyślnie zakończyli egzamin, otrzymali kartę rowerową, która uprawnia ich do samodzielnego poruszania się rowerem na drogach publicznych.