Rozpoczęcie instalacji nowych schodów ruchomych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie jest przewidywane już na przełomie poniedziałku i wtorku. Wygląda na to, że wszystko jest gotowe do przystąpienia do tego zadania.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa potwierdził, że nowe schody ruchome są już składowane w magazynie wykonawcy na terenie Krakowa. Planowany montaż ma się odbyć nocą między 27 a 28 maja. Bezpośrednio po zakończeniu tej części prac, przystąpią do montażu stalowej konstrukcji, która będzie stanowiła zadaszenie dla nowych schodów.

Trwają także prace nad zmianą projektu pewnej części zadania. Podyktowane jest to koniecznością wprowadzenia dodatkowych elementów architektonicznych przy betonowych schodach, które sąsiadują z nowo montowaną konstrukcją.

Kolejnym etapem będzie instalacja szklanego wypełnienia dla konstrukcji zadaszenia. Interesującym rozwiązaniem technicznym będzie podgrzewanie poręczy nowych schodów oraz ich funkcjonowanie w tzw. trybie pełzania, co znacząco ograniczy ryzyko awarii.