Mieszkańcy osiedla Górka Narodowa sugerują, aby władze miasta wprowadziły modyfikację trasy linii 503 na jej końcowym etapie przed dojechaniem na pętlę. Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) nie odrzuca tej koncepcji, aczkolwiek zaznacza pewne potencjalne problemy.

Linia 503 obecnie dociera na pętlę Górka Narodowa al. 29 Listopada, odchodząc od głównego szlaku na ulicy Papierni Prądnickich, po czym natychmiastowo dociera na stację końcową. Pomysł, który pojawił się w grupie inicjatywnej Górka Narodowa, zakłada przekierowanie linii autobusowej przez ulice Banacha i Papierni Prądnickich (na wzór linii 193) pod koniec jej trasy.

Autobus miałby również poruszać się tą samą drogą w odwrotnym kierunku. Co ważne, według owego planu, autobus nadal będzie kursować przez os. Gotyk, dzięki czemu mieszkańcy tego obszaru nie straciliby dostępu do publicznego transportu miejskiego. Piotr Paliga, reprezentant Inicjatywy Górka Narodowa, w liście do ZTP wyraził opinie zgromadzone podczas dyskusji z mieszkańcami, sugerujące, że istnieje popyt na taką zmianę. – Niektórzy mieszkańcy nadal dojeżdżają do pracy przez al. 29 Listopada w kierunku centrum lub przesiadają się na skrzyżowaniu z ulicami Dobrego Pasterza i Opolską/Lublańską, co nie jest dostępne przy korzystaniu z tramwajów oraz nowej linii 193 – tłumaczył.

W odpowiedzi na list, Zarząd Transportu Publicznego stwierdził, że taki pomysł był już rozważany podczas planowania przedłużenia trasy linii 503 do nowej pętli. Jednakże, urzędnicy ostatecznie nie zdecydowali się na jego wdrożenie.

Potwierdzili, że przystanek na ulicy Banacha nie byłby korzystnie zlokalizowany dla mieszkańców osiedla Gotyk wracających do domu. – Osoby wysiadające z autobusu musiałyby przejść przez al. 29 Listopada, aby dotrzeć do swojego osiedla – wyjaśnia w liście dyrektor ZTP, Łukasz Franek.

Mimo to, droga do wprowadzenia zmiany nie jest zupełnie zamknięta. ZTP zapewnia, że jeśli mieszkańcy zaakceptują takie rozwiązanie i zostanie ono zatwierdzone uchwałą dzielnicy, to urzędnicy rozważą jego wdrożenie.

– Chciałabym, aby Zarząd Transportu Publicznego przeprowadził konsultacje z mieszkańcami na ten temat. Tak, aby mogli się wypowiedzieć zarówno mieszkańcy os. Gotyk, jak i ci mieszkający na Górce Narodowej Zachód i żebyśmy mogli wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich – przekazała nam Barbara Polna, przewodnicząca Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Jednakże, nie ma obecnie planów na zwiększenie częstotliwości kursów linii 503. ZTP tłumaczy, że aktualne możliwości taborowe i personalne operatorów są bardzo ograniczone. Według oceny urzędników, autobusy linii 503 opuszczają os. Gotyk ze stopniem wypełnienia, który nie uzasadnia zwiększenia liczby kursów, o ile nie ma innych zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.