Trwa realizacja fascynującej inicjatywy w Krakowie, w której biorą udział Urząd Miasta Krakowa, Politechnika Krakowska oraz przedsiębiorstwo InPost. Ich wspólne siły zostały skierowane na przemianę i zwiększenie ilości zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 110 w stolicy Małopolski. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki projektowi eksperymentalnemu o charakterze badawczo-dydaktycznym pod nazwą „Nasze szkolne ogrody”. W ramach tego interesującego przedsięwzięcia powstanie projekt zagospodarowania terenów zewnętrznych tej placówki.

Inicjatywa ma na celu opracowanie planu wykorzystania terenów przyszkolnych w sposób zrównoważony i dostępny dla wszystkich uczestników życia szkolnego Szkoły Podstawowej nr 110 – zarówno uczniów, jak i rodziców, a także nauczycieli. Projekt obejmie całość terenu szkoły, w tym również dwa boiska, które przewidziane są do remontu w ramach osobnej umowy. Za stworzenie merytorycznej koncepcji odpowiadają studenci i pracownicy naukowi Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, zaś fundusze na realizację projektu przekazuje firma InPost. Nadzór nad całością działań to zadanie Urzędu Miasta Krakowa.

Projekt „Nasze szkolne ogrody” ma na celu promowanie aktywnego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu polityki miejskiej, zwłaszcza poprzez partycypacje w procesach planowania przestrzennego. Inicjatywa niesie ze sobą także wartość edukacyjną dla studentów – uczestnictwo w projekcie daje im praktyczne umiejętności zawodowe i doświadczenie, które z pewnością ułatwi im start na rynku pracy.

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest współdziałanie różnych sektorów – administracji publicznej, oświaty, nauki i biznesu. Współpraca ta stała się możliwa dzięki przystąpieniu miasta Krakowa do Programu InPost Green City w 2021 roku. Program ten buduje mosty pomiędzy samorządem a biznesem, ukazując jak istotna jest wzajemna współpraca, szczególnie w obszarze edukacji oraz działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

W ramach realizacji projektu „Nasze szkolne ogrody” przewidziano szereg działań angażujących społeczność szkolną. Planowane są m.in. ankiety dotyczące oczekiwań względem przyszłego zagospodarowania terenów, konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 110, warsztaty edukacyjne w szkole i praktyczne zajęcia w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej, a także szkolenia dla studentów oraz zajęcia na terenie szkoły poświęcone sadzeniu i pielęgnacji roślin.

W chwili obecnej realizowany jest etap ankietowy. Pytania zostały przygotowane przez Politechnikę Krakowską i przekazane placówce do dystrybucji wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz mieszkańców okolicy. Do tej pory wpłynęło 169 odpowiedzi (ponad 100 z nich to odpowiedzi udzielone przez rodziców uczniów). Warsztaty edukacyjne planowane są na kwiecień, maj i czerwiec, a zakończenie działań projektowych przewidziano na okres wakacji.