W każdy dzień do Krakowa przybywa blisko 200 tysięcy samochodów, co przekłada się na intensywny ruch uliczny i korki. Aby zaradzić temu problemowi, miasto planuje rozbudowę infrastruktury parkingowej typu park&ride. Zadanie realizacji tych planów spoczywa na barkach nowo wybranego prezydenta Krakowa. Poniższy tekst przedstawia plany dotyczące budowy nowych parkingów park&ride w różnych częściach miasta.

Pierwszy obiekt tego typu ma powstać w dzielnicy Bronowice – planowany jest tam zintegrowany węzeł przesiadkowy, który znajdzie się w obrębie dwupoziomowego skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Bronowickiej i Balickiej. Parking o pojemności 200 miejsc postojowych zostanie zlokalizowany nad peronami planowanego dworca autobusowego, z możliwością późniejszej nadbudowy, która zwiększy liczbę dostępnych miejsc do 500.

W Prądniku Czerwonym zaplanowano realizację zadania polegającego na budowie przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej „Kraków Prądnik Czerwony” oraz dwóch parkingów park&ride o łącznej pojemności ok. 200 miejsc postojowych. Projekt będzie realizowany we współpracy między gminą Miejską Kraków a PKP Polskie Linie Kolejowe.

Kolejny parking ma powstać na osiedlu Piastów – planowana jest tam budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, który ma pomieścić ok. 150 aut. Obiekt zostanie zrealizowany na terenie gminy Zielonki, pomiędzy istniejącą linią kolejową nr 8 i 95 oraz nowobudowaną Północną Obwodnicą Krakowa.

W ramach robót drogowych związanych z budową drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach, planuje się również budowę parkingu park&ride oraz parkingiem bike&ride dla rowerzystów. Parking zostanie zlokalizowany w rejonie SKA Opatkowice (od strony osiedla Kliny – na północ od linii kolejowej 94) i oferować będzie 200 miejsc postojowych.

Wśród planowanych inwestycji znajduje się także parking park&ride Stawowa, który będzie miał ok. 240 miejsc parkingowych. Planowana lokalizacja tego obiektu to zachodnia strona marketu OBI, pomiędzy ulicami Józefa Chełmońskiego i Stawową.

Parking park&ride Azory, który pomieścić ma ok. 220 pojazdów, zostanie zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ul. Weissa i ul. Opolskiej (wewnątrz łącznicy południowo-zachodniej).

W wyniku współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad planuje się rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej i budowę parkingu park&ride „Wzgórza Krzesławickie” w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej Wzgórza Krzesławickie. Parking ma oferować min. 200 miejsc postojowych.

Z kolei przy przystanku kolejowym Kraków Złocień planowany jest parking, który ma zapewnić ok. 200 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych), 30 stanowisk dla rowerów pod wiatą oraz 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

Parking park&ride ma również powstać przy przystanku Kraków Kościelniki na linii kolejowej nr 95. Planuje się tam realizację ok. 140 miejsc postojowych wraz z ok. 40 stojakami dla rowerów.

Planowana jest również budowa parkingu park&ride w rejonie autostrady A4, w ramach rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej. Wykonawca dokumentacji koncepcyjnej będzie musiał przewidzieć m.in. budowę pętli autobusowo-tramwajowej z parkingiem park&ride w rejonie węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina dla wariantu A lub budowy linii tramwajowej wzdłuż ulicy Bunscha z budową pętli autobusowo-tramwajowej i z parkingiem park&ride w rejonie rozjazdu dla przyszłej linii tramwajowej w kierunku osiedla Kliny, po zachodniej stronie terenów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie dla wariantu B.