Przez noc z 20 na 21 kwietnia, której spokój został przerwany krótko po godzinie 4, w Woli Więcławskiej w gminie Michałowice doszło do wybuchu pożaru. Objął on drewnianą konstrukcję budynku znajdującego się przy ulicy Polonijnej. Na miejsce zgłoszenia skierowano strażaków z czterech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Michałowice oraz jednego oddziału Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa. Na chwilę obecną, służby ratunkowe nie poinformowały o ewentualnych ofiarach czy poszkodowanych.

Z reportaży strażaków dowiadujemy się, że przed ich przyjazdem na miejsce incydentu, pracownicy obiektu, korzystając ze znajdujących się tam gaśnic proszkowych, podjęli próbę samodzielnego stłumienia płomieni. Dzięki ich działaniom, udało się ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się ognia po całym budynku. Gdy na miejscu pojawiła się straż pożarna, kontynuowała ona działania gaśnicze. Włączyła do nich również specjalistyczny sprzęt do ochrony dróg oddechowych. Z relacji strażaków z jednostki OSP Więcławice wynika, że ratownicy musieli wynosić na zewnątrz płonące elementy wyposażenia budynku i tam je dogaszać.

W niełatwej akcji gaśniczej wzięli udział strażacy nie tylko z wspomnianej już jednostki OSP Więcławice ale także z OSP Wola Więcławska, OSP Zagórzyce oraz OSP Michałowice. Przybyła także jednostka JRG-7 Kraków oraz oficer operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.