Dzisiaj, kierowcy korzystający z drogi Zakopianka będą musieli dostosować się do odmiennych regulacji ruchu drogowego w miejscowości Głogoczów. Powodem takich zmian jest działania związane z kolejnym etapem budowy nowej kładki dla pieszych. Droga na odcinku o długości w przybliżeniu 100 metrów została zwężona do jednego, lewego pasa jezdni prowadzącej w stronę Krakowa.

Przekształcenie regulacji ruchu jest niezbędne dla wykonania następnych, zaplanowanych uprzednio prac, które mają na celu stworzenie nowej kładki. Ta nowa konstrukcja ma zamiar zastąpić dotychczasowe przejście dla pieszych, które do tej pory było uznawane za niebezpieczne.

Planowane jest, że kładka zostanie ukończona jesienią obecnego roku, a jej budowa ma pochłonąć środki finansowe w kwocie około 5,4 milionów złotych.