Podczas rutynowego sprawdzenia stanu wiaduktu znajdującego się nad ulicą Barską, w obrębie ulicy Konopnickiej, inspektorzy z Zarządu Dróg Miasta Kraków zaobserwowali deformacje konstrukcji. Problem ten występuje w miejscu zjazdu do terenu, na którym dawniej znajdował się hotel Forum i dotyczy zewnętrznego pasa ruchu prowadzącego do centrum miasta. Prace naprawcze tego uszkodzenia mają rozpocząć się dziś, o godzinie 9:00 rano, a ich zakończenie planowane jest na piątek 17 maja, o godzinie 18:00.

Wymaga niewątpliwie natychmiastowej interwencji, naprawa tej deformacji oraz uszczelnienie jej, ponieważ te uszkodzenia są umiejscowione na jezdni. Istotne jest również podkreślenie, że ta deformacja negatywnie wpływa na izolacyjność płyty pomostu owego wiaduktu.

Zaplanowano, że naprawa tej deformacji potrwa mniej więcej tydzień. Prace ruszą w poniedziałek 13 maja o godzinie 9:00 rano, a ich zakończenie przewiduje się na piątek 17 maja o godzinie 18:00.

W trakcie wykonywania tych prac konieczne będzie zamknięcie dla ruchu drogowego odcinka zewnętrznego pasa jezdni ulicy Marii Konopnickiej, który umożliwia dojazd do terenu byłego hotelu Forum. To ograniczenie dotyczyć będzie fragmentu o długości około 5 metrów od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej.