W międzyulicznej przestrzeni pomiędzy Siewną a Jabłonną w krakowskiej dzielnicy IV, Prądnik Biały, ma powstać nowy park. Współzałożycielami tego zielonego projektu są Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz biuro architektoniczne Saneccy Architektura x Krajobraz, którzy zapraszają do udziału w dyskusji na temat projektu koncepcyjnego dla przyszłego parku linearnego. Konsultacje odbędą się 27 czerwca o godzinie 18:30 pod adresem ul. Białoprądnickiej 3, siedzibie Rady Dzielnicy IV.

Planowany park znajdować się będzie w zachodniej części obszaru Prądnika Białego. Jego unikalny charakter wynika z planów, by przyjąć formę parku linearnego – ciągnąć się od ulicy Jabłonnej aż do Siewnej. Teren, który jest obecnie niezagospodarowanym pasem zieleni osiedlowej, przeznaczony jest na realizację inwestycji na powierzchni 2,3 hektara.

Zebranie uwag i sugestii od mieszkańców rozpoczyna się 24 czerwca i trwa do 7 lipca. Opinie można przekazywać za pośrednictwem ankiety online oraz przez ankieterów pracujących na miejscu.

Kompletną ankietę należy wysłać elektronicznie, lub dostarczyć pocztą lub osobiście pod adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30–059 Kraków. Przypominamy o spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się 27 czerwca o godzinie 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, przy ul. Białoprądnickiej 3.

Dodatkowo, zostaną zaplanowane telefoniczne dyżury ekspertów, które odbędą się 28 czerwca, 2 i 4 lipca – godziny oraz numery telefonów zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Wyniki procesu konsultacyjnego zostaną podsumowane i przedstawione publicznie w raporcie, który zostanie udostępniony 29 lipca.