Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, podjął decyzję o umożliwieniu bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych również w okresie letnich wakacji. Decyzja ta została oficjalnie zatwierdzona przez radnych miasta, którzy 19 czerwca przegłosowali projekt uchwały dotyczący tej kwestii.

Warto przypomnieć, że w latach ubiegłych, w czasie letniego odpoczynku, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia, krakowscy uczniowie korzystający z usług transportu publicznego byli zobowiązani do posiadania ważnego biletu ulgowego oraz legitymacji szkolnej potwierdzającej prawo do skorzystania z ulgi. Bez żadnych opłat mogli podróżować jedynie autobusami i tramwajami miejskimi podczas roku szkolnego, czyli od 1 września do 30 czerwca.

Niezbędnym warunkiem korzystania z bezpłatnych przejazdów jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.

Zmiana wprowadzona przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie oznacza, że uczniowie szkół podstawowych będą mogli podróżować komunikacją miejską bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przy czym konieczne będzie nadal posiadanie przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.