Od poniedziałku 5 lutego, kładka o. Bernatka będzie poddawana pracom renowacyjnym. Zostaną one rozpoczęte od wymiany wypełnienia przęseł balustrad – materiał siatkowy zostanie zastąpiony pionowymi elementami szczeblinkowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. To zadanie ma na celu znaczącą poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z kładki.

Prace renowacyjne będą realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap, który rozpoczyna się 5 lutego, skupi się na remoncie balustrady po stronie dla pieszych (przy moście Powstańców Śląskich). W tym okresie piesi będą kierowani do korzystania z drogi rowerowej, która znajduje się po drugiej stronie tej struktury. Drugi etap, który jest planowany do realizacji w III kwartale bieżącego roku, obejmuje remont balustrady przy ścieżce rowerowej (po stronie mostu Piłsudskiego).

Pierwszy etap tych prac jest finansowany ze środków przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury inżynierskiej i jego koszt wynosi około 670 tys. złotych.

Ale to nie koniec zmian dotyczących kładki o. Bernatka – w tym roku zostanie podjęta decyzja, co zrobić z padlockami, które stały się integralną częścią tej struktury. W czerwcu i lipcu 2022 roku mieszkańcy wysłali ponad 600 propozycji na ich zagospodarowanie. Pomysły te obejmowały zdjęcie padlocków i przetworzenie uzyskanego surowca na cele recyklingowe, a następnie wsparcie celów charytatywnych za środki uzyskane ze sprzedaży, stworzenie rzeźby lub serii rzeźb z przetopionych padlocków o tematyce miłosnej, czy też przeniesienie padlocków w inne miejsce.