Wizje obywateli Krakowa dotyczące przyszłości dawnej dzielnicy Wesoła, które zawierały pomysły na Muzeum Zabawek i przestrzeń artystyczną, nie zostały w pełni zrealizowane przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK). Budynki, które miały zostać wykorzystane do tych celów, znajdują się przy ul. Śniadeckich 5 i Kopernika 19e. Pierwszy z nich prawie trafił na sprzedaż, podczas gdy drugi poddano rozbiórce.

ARMK od wielu miesięcy zajmuje się renowacją terenów po szpitalu w Wesołej, bazując na wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych kilka lat temu. Mieszkańcy chcieli, aby budynek przy ulicy Śniadeckich 5 stał się Muzeum Zabawek oraz centrum integracyjno-kulturalnym. Niemniej jednak, niedawno ARMK planowała sprzedaż tej nieruchomości. Sytuacja ta zyskała medialną uwagę w połowie stycznia, ale prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zablokował tę transakcję poprzez interwencję, co skutkowało unieważnieniem przetargu przez prezesa ARMK, Jana Pamułę.

Aktywiści społeczni podkreślają, że ARMK nie radzi sobie z realizacją oczekiwań mieszkańców, którzy uczestniczyli w konsultacjach. Ponadto, zwracają uwagę na biznesowe podejście do zagospodarowania dzielnicy Wesoła, co ich zdaniem odbiega od pierwotnych celów społecznych. Piotr Grobler z Kolektywu Wesoła krytykuje działania prezesa Pamuły i sugeruje, że agencja potrzebuje nowego przywództwa, które lepiej odpowiadałoby na społeczne oczekiwania mieszkańców Krakowa.