Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata oraz wojewoda małopolski, Krzysztof Jan Klęczar dokonali uroczystości inauguracji unikalnego Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. To szczególne miejsce stanowią dwa duże i jeden mały tunel.

Laboratorium przede wszystkim służy do prowadzenia rozmaitych badań, takich jak analizowanie przewietrzania miast, wpływu środowiska naturalnego na różnego rodzaju konstrukcje czy badanie oddziaływania smogu na systemy wymiany i regeneracji powietrza. Pomoc w tych działaniach zadeklarowały już takie podmioty jak gmina Żywiec, Polski Związek Narciarski a także firmy Fakro i Maspex.

Flaga zaznacza również, że laboratorium umożliwia badania wietrzności w konkretnych obszarach, na przykład aglomeracjach. Wyniki mogą pomóc w określeniu, gdzie wiatr wieje najsilniej, a gdzie jest jego znaczne ograniczenie. Na podstawie tych danych możliwe będzie zmienianie konfiguracji zabudowy, co ma ogromne znaczenie dla lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata podkreśla unikalność laboratorium na skalę światową. Całość projektu była tworzona przez polski zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Flagi oraz polskie firmy. To najnowsze i jedno z najdroższych dzieł Politechniki Krakowskiej – jego wartość wynosi 34 mln zł.

Twórcą tego pomysłu oraz autorem polskiej szkoły inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli jest prof. Andrzej Flaga. Zgodnie z jego słowami, rosnąca potrzeba naukowych wyzwań oraz zapotrzebowanie środowiska samorządów i gospodarki doprowadziły do powstania nowego centrum badawczego z nieporównywalnie większymi możliwościami.