Spółka przewozowa Polregio planuje zakup 20 nowoczesnych pociągów, które będą obsługiwać linie na terenie województwa małopolskiego. Fundusze na to przedsięwzięcie mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który zakłada dofinansowanie na poziomie 26%. Niemniej jednak, spółka liczy na zwiększenie tej wartości. W przeciwnym wypadku, znacznie trudniejsza sytuacja finansowa dotknąć może Koleje Małopolskie.

Wszystkie dziesięć wniosków o fundusze unijne złożonych przez Polregio w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostały zaakceptowane. Wśród tych planów najważniejszym jest zakup wspomnianych 20 nowych składów dla regionu małopolskiego. Obecnie przyznane dofinansowanie pokrywa 26% kosztów, ale spółka liczy na zwiększenie tej kwoty do 41%. Przewoźnik deklaruje, że dokona wszelkich starań, aby zrealizować inwestycję i jest w stałym kontakcie z odpowiednimi osobami, które mogą wpłynąć na zwiększenie finalnego wsparcia finansowego do 84%.

Cały proces związany z uzyskaniem dofinansowania jest nadal w toku i rozmowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych są kontynuowane. Zarząd spółki Polregio wystąpił do CUPT z prośbą o zwiększenie poziomu dotacji, wskazując na potencjalne straty wynikające z obniżonego progu wsparcia. Dodatkowo, przewoźnik podkreślił konieczność wydłużenia okresu rozliczenia dotacji o co najmniej dwa lata, ze względu na opóźnienia w rozdzieleniu środków pochodzących z KPO.

Z perspektywy Polregio, kupno nowych pociągów jest koniecznością. Mimo, że spółka jest największym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, obsługującym prawie 100 milionów pasażerów w ostatnim roku, jest kojarzona z przeszłością. Przyznaje sama, że średni wiek jej taboru to ponad 40 lat, co czyni go jednym z najstarszych na rynku. Do 2035 roku około 150 najstarszych pojazdów zostanie wyłączonych z ruchu.

Wniosek Polregio o zakup 20 pociągów do obsługi linii w Małopolsce był największym spośród 10 wniosków składanych w różnych województwach. Decyzja w sprawie zwiększenia dofinansowania ma być podjęta po 15 kwietnia. Koleje Małopolskie zamierzają złożyć zamówienie na dostawę nowego taboru u firmy Newag, mimo że tylko trzy z wniosków o dofinansowanie zostały zaakceptowane w pełni.

Województwo małopolskie ogłosiło niedawno, że „w najbliższym czasie” zostanie podpisana umowa na dostawę nowych pociągów. Zamówienie obejmuje dostawę do 25 nowych pociągów wraz z serwisowaniem przez okres pięciu lat. Jednak na razie zapewnione jest finansowanie tylko dla sześciu z nich, w ramach programu regionalnego. Województwo małopolskie planuje również budowę nowego zaplecza technicznego w Oświęcimiu.