Odnowiono program bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Krakowa. Z różnorodnych form wsparcia psychologicznego można skorzystać na terenie czterech lokalizacji w mieście, między innymi w Śródmieściu, Nowej Hucie, Podgórzu oraz Krowodrzy. Oficjalnym startem dla jednego z punktów wsparcia psychologicznego, zlokalizowanego przy ulicy Czyżówka 16, było otwarcie 3 kwietnia, którego dokonał Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Inicjatywa wsparcia psychologicznego miała swój początek w grudniu 2020 roku. Założyciel projektu, Andrzej Kulig, pragnął przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Do czerwca 2022 roku udzielano wsparcia w ramach tej inicjatywy, natomiast od lipca 2022 do czerwca 2023 roku pomoc była kontynuowana dzięki funduszom otrzymanym od Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), przyznanych w związku z konfliktem na Ukrainie. W tym czasie centrum pomagało głównie uchodźcom z Ukrainy i mieszkańcom Krakowa, którzy zmagali się z kryzysem związanym z działaniami wojennymi.

Od początku funkcjonowania programu przeprowadzono ponad 9 200 godzin bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Skorzystało z nich łącznie ponad 6 800 osób. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły traumy, stresu pourazowego, depresji, zaburzeń lękowych, trudności adaptacyjnych, problemów psychosomatycznych, konfliktów rodzinnych i trudności w relacjach społecznych. Użytkowniczkami Centrum były głównie kobiety i dzieci.

Do kwietnia 2026 roku za koordynację konsultacji będzie odpowiedzialne stowarzyszenie Unicorn, które od ćwierćwiecza gromadzi ekspertów z dziedziny psychologii. Misją organizacji jest utrzymanie jak najwyższego poziomu oferowanego wsparcia.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Krakowa, zwłaszcza tych, którzy doświadczają przemocy w rodzinie, borykają się z konfliktami rodzinnymi lub uzależnieniami. Wsparcie obejmuje również dzieci i młodzież, w tym nastolatków zmagających się z brakiem akceptacji oraz problemami w relacjach rodzinnych i rówieśniczych. Pomocą mogą skorzystać również osoby cierpiące na depresję, zaburzenia nastroju czy stany lękowe. Zapisy na konsultacje odbywają się telefonicznie pod numerem 572 882 200, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00–16:00, a także za pomocą formularza dostępnego na stronie www.cppp.org.pl.

Wsparcie obejmuje poradnictwo w sytuacjach kryzysowych, związanych z konfliktami, stresem czy problemami z poczuciem własnej wartości i samooceną. Centrum oferuje również pomoc dla osób dotkniętych przemocą oraz wsparcie w rozwoju nowych umiejętności, takich jak asertywność czy komunikacja. Konsultacje prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów. Na kontynuację projektu w latach 2024-2026 Kraków przeznaczył 1 250 000 złotych.

Bezpłatne konsultacje możliwe są w następujących lokalizacjach: Nowa Huta (os. Górali 24), Śródmieście (ul. Szlak 65), Podgórze (ul. Czyżówka 16). Te punkty są czynne przez 5 dni w tygodniu, po 5 godzin dziennie. Natomiast punkt na Krowodrzy (ul. Zielony Dół 4) działa przez 2 dni w tygodniu, po 2 godziny dziennie. W razie potrzeby możliwe są także konsultacje zdalne.