Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiada wprowadzenie nowych regulacji na popularnym kąpielisku Zakrzówek. Zmiany, które mają wejść w życie, dotyczyć będą przede wszystkim godzin dostępu do pomostów. Ponadto, służby zarządzające kąpieliskiem wyraźnie apelują do osób odwiedzających to miejsce o przestrzeganie wszystkich komunikatów i zaleceń wydawanych przez obsługę oraz ratowników, którzy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z uroków tego miejsca.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej, możliwość wstępu na pomosty w dni weekendowe oraz świąteczne zostanie ograniczona do godzin od 9:00. To właśnie od tej pory będą wydawane opaski upoważniające do skorzystania z pomostów. Jakiekolwiek próby dostępu do pomostów przed tą godziną nie będą możliwe. Proces dystrybucji opasek będzie trwał aż do godziny 19:00. Dodatkowo, wprowadzony został limit osób mogących przebywać jednocześnie na terenie kąpieliska, który wynosi 600.

Godziny działania obsługi ratowniczej pozostają bez zmian i obejmują okres od 10:00 do 18:00. W dni powszednie, od wtorku do piątku, kąpielisko będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Jednak to nie koniec zmian. Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, najprawdopodobniej już w lipcu osoby posiadające Kartę Krakowską będą miały możliwość wejścia na teren kąpieliska bez konieczności oczekiwania w kolejce. Więcej szczegółów na ten temat zostanie podanych w najbliższym czasie.