Podczas wieczornych godzin Wigilii, nie wszyscy funkcjonariusze miały okazję spędzić czas w domowym zaciszu, siedząc przy świątecznym stole. Policjanci z Krakowa byli zajęci przerywaniem nielegalnych wyścigów ulicznych oraz wystawianiem mandatów karnych na sumę przekraczającą 46 tysięcy złotych.

Noc poprzedzająca Boże Narodzenie była dla krakowskich stróżów prawa kolejnym momentem w tym roku, kiedy musieli przeprowadzić interwencje mające na celu zlikwidowanie zagrożeń na lokalnych drogach. Łącznie mundurowi podjęli 34 działania interwencyjne skierowane przeciwko osobom kierującym pojazdami. Większość z tych działań miała miejsce na jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych we wschodniej części miasta. Informacje zdobyte przez funkcjonariuszy wskazywały, że to właśnie tam dochodziło do nielegalnych wyścigów samochodowych.

Na skutek wykrycia wielu wykroczeń, zwłaszcza przekraczania limitów prędkości, ignorowania zasad technicznej sprawności pojazdów oraz niewłaściwego postępowania kierowców podczas kontroli drogowej, policjanci zdecydowali się nałożyć łącznie 34 mandaty karne. W sumie wyniosły one ponad 46 tysięcy złotych. Dodatkowo, z powodu niezadowalającego stanu technicznego wielu pojazdów, stróże prawa byli zmuszeni do zatrzymania aż 16 dowodów rejestracyjnych.