Małopolski wojewódzki konserwator zabytków, dr inż. arch. Piotr Turkiewicz, został odwołany ze swojego stanowiska. Decyzję tę podjął wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Na podstawie wniosku złożonego przez generalną konserwator zabytków i sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bożenę Żelazowską, wojewoda małopolski Klęczar postanowił 27 grudnia 2023 roku zakończyć powierzenie obowiązków wojewódzkiego konserwatora zabytków dr inż. arch. Piotrowi Turkiewiczowi.

Dopóki nie zostanie wyznaczony nowy wojewódzki konserwator zabytków dla tej regionu, obowiązki te przejmie osoba pełniąca rolę zastępcy, jak wynika to z procedur działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski, odnosząc się do sytuacji, potwierdził: „Zgodnie z wnioskiem Generalnego Konserwatora Zabytków dokonaliśmy zmian personalnych na stanowisku małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przypominam, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad nimi, wojewoda powołuje konserwatora zabytków na podstawie wniosku od Generalnego Konserwatora Zabytków, który proponuje kandydata do pełnienia tej funkcji. Chcąc odpowiadać na oczekiwania klientów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, widzę konieczność przeprowadzenia dogłębnej analizy działania tej instytucji i wprowadzenia poprawek do przeprowadzanych tam procesów.”