Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie trwa śledztwo dotyczące rzekomych nieprawidłowości finansowych, prowadzone przez prokuraturę. Dodatkowo sprawa rozgrywa się również na sali sądowej, gdzie odwołani prorektor UEK i dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu (KSB) wytoczyli proces przeciwko Stanisławowi Mazurowi, który obecnie jest prezydentem Tarnowa.

We wrześniu ubiegłego roku społeczność akademicka Krakowa była zaniepokojona doniesieniami o tym, że ówczesny rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Stanisław Mazur, podjął decyzję o odwołaniu prorektora ds. współpracy, prof. Piotra Buły i dyrektora KSB, dr Jakuba Kwaśnego. Według informacji przekazanych przez uniwersytet, chodziło o potencjalne nieścisłości w wydatkowaniu funduszy publicznych oraz zawieraniu umów cywilnoprawnych w ramach działalności KSB. 29 z 67 umów na kwotę ponad 219 tysięcy złotych budziło wątpliwości.

Mimo protestów prof. Buły i dr. Kwaśnego, rektor Mazur zdecydował się zgłosić możliwość popełnienia przestępstwa do prokuratury. Prof. Mazur postanowił aktywnie zaangażować się w politykę i kandydował na prezydenta Krakowa. Ostatecznie zrezygnował ze swojej kandydatury po kampanii wyborczej, ale pozostał w polityce miejskiej jako pierwszy wiceprezydent miasta.

Dr Kwaśny został wybrany na prezydenta Tarnowa, natomiast prof. Buła planował wystartować w wyborach na rektora UEK, jednak decyzje rady uczelni uniemożliwiły mu to.

Mimo że sprawa na UEK przycichła, prokurator Renata Ryncarz poinformowała nas, że śledztwo nadal trwa i zostało przedłużone do 16 sierpnia 2024 roku. Jak na razie nie postawiono żadnych zarzutów, a czyny objęte postępowaniem są zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Prof. Buła i dr Kwaśny wytoczyli dwa procesy: przeciwko uczelni za bezprawne odwołanie ze stanowisk oraz w postępowaniu karnym z oskarżenia prywatnego bezpośrednio przeciwko byłyemu rektorowi UEK i obecnemu wiceprezydentowi Krakowa. Oba procesy są nadal w toku, więc prof. Buła i dr Kwaśny nie chcą na ten temat szeroko komentować.

Prof. Buła i dr Kwaśny, mimo utraty swoich stanowisk, nadal pracują na uczelni. Jak zaznacza były prorektor, „konsekwencje działań prof. Mazura wciąż są odczuwalne”.

Dr Kwaśny, mimo wygranej w wyborach, nadal pracuje na UEK jako adiunkt. Pytany o atmosferę na UEK po przejściu prof. Mazura do polityki krakowskiej, odpowiedział, że nadal pracuje i czeka na sprawiedliwe rozstrzygnięcia w toczących się sprawach.

Pytania dotyczące odwołania prof. Buły i dr Kwaśnego skierowaliśmy do przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego. Odpowiedź była krótka: „Z powodu trwającego śledztwa prokuratorskiego, uczelnia nie podejmuje żadnych dodatkowych działań w tej sprawie”.