Postawiono pod dyskusję możliwość zakończenia praktyki rozpowszechniania ulotek na terenie Starego Miasta, co jest objęte Parkiem Kulturowym. Władze miejskie nie wykluczają zmiany przepisów w tym zakresie.

Od grudnia 2011 roku, w momencie wprowadzenia regulacji dotyczących Parku Kulturowym Stare Miasto w Krakowie, prawo to miało za zadanie uregulować m.in. kwestie reklam i szyldów w sercu historycznego miasta. Dzięki temu, wiele reklam zniknęło z widoku, odkrywając na nowo elewacje zabytkowych budynków.

Jednakże, obowiązujące przepisy nie zabraniają rozpowszechniania ulotek na terenie centrum. Choć nie ma ich nadmiaru na większości traktów dookoła Rynku Głównego, niektóre miejsca stanowią wyjątek. Na przykład, ulica Grodzka często jest miejscem, gdzie można spotkać osoby dystrybuujące ulotki, zapraszające do lustrzanego labiryntu czy muzeum motyli. Oczywiście mają oni do tego prawo. Jedynym ograniczeniem jest treść ulotek – nie mogą one naruszać moralności publicznej. W tym kontekście, władze miejskie rozważają zaostrzenie przepisów.

Jadwiga Gutowska-Żyra, pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyjaśnia: „Jesteśmy otwarci na rozmowy czy konsultacje, dotyczące zmian w Parku Kulturowym Stare Miasto”. Jak dodaje, te zmiany mogłyby obejmować m.in. aktualizację przepisów zgodnie z tzw. nową uchwałą krajobrazową, która jest obecnie w trakcie tworzenia. Przy tym, dyrektor podkreśla, że jednym z możliwych rozwiązań jest całkowity zakaz dystrybucji ulotek – taki przepis już obowiązuje na terenie Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Warto przypomnieć, że obecnie w centrum miasta obowiązuje zakaz reklamowania działalności handlowej i usługowej poprzez noszenie kostiumów i przebrań. Istnieje jednak pewien wyjątek dla promotorów, którzy mogą reklamować lokal w strojach tematycznych, jeżeli robią to bezpośrednio w jego sąsiedztwie. Warunkiem jest jednak zgodność strojów z krakowską tradycją kulturową.