Dzisiaj, 27-go marca o godzinie 18:00, w Teatralnym Instytucie Młodych zlokalizowanym przy osiedlu Teatralnym 23, rozpocznie się ceremonia wręczenia Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej. Jest to już trzecia edycja tego uznawanego wyróżnienia.

Kazimiera Bujwidowa, patronka nagrody, była zasłużoną krakowianką, której kobiety z całej Polski zawdzięczają swoje prawa do kształcenia na poziomie akademickim. To dzięki niej powstało pierwsze krakowskie gimnazjum dla dziewcząt z prawem do zdawania egzaminu maturalnego. Bujwidowa nie tylko zaangażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania, ale również swoją nieustępliwością i determinacją motywuje współczesne kobiety do działań.

Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej jest co roku przyznawana czterem wyjątkowym kobietom, których działania i osiągnięcia mają kluczowe znaczenie dla naszej społeczności oraz miasta. Ustanowienie tej nagrody ma na celu umocnienie pozycji kobiet we wszystkich sektorach życia publicznego, wspierać je w ich działaniach i zdecydowanie przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji płciowej.