W planach miasta Warszawy pojawiło się przekształcenie budynku znajdującego się przy ulicy Kieleckiej 45, który został przejęty od Federacji Rosyjskiej, w szkołę specjalną. Zgodę na przeznaczenie tej nieruchomości na potrzeby stolicy wyraził Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki. Frankowski podjął decyzję, której jego poprzednik nie był w stanie sfinalizować przez prawie rok, pomimo posiadania pełnej dokumentacji. Od teraz budynek będzie mogło służyć warszawskim uczniom i uczennicom, co stanowi dobrą wiadomość dla mieszkańców miasta i zapowiada pozytywne zmiany dla samorządu – oznajmił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Budynek o powierzchni 7410,51 metrów kwadratowych, chociaż jest już w posiadaniu miasta, formalnie należy do Skarbu Państwa. Aby zrealizować plan utworzenia tam szkoły specjalnej i przeprowadzić prace adaptacyjne, konieczne było przekazanie go miastu na własność, co wymagało zgody wojewody mazowieckiego. Jak zaznaczył Frankowski, wojewoda ma uprawnienia do przekazania nieruchomości ze zasobu Skarbu Państwa na cele publiczne, do których zdecydowanie należy prowadzenie szkoły publicznej.

Plan przekształcenia budynku w szkołę specjalną jest również popierany przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Na konferencji prasowej Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, potwierdziła, że nie ma żadnych przeszkód planistycznych w tym zakresie. Od 2010 roku obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje wykorzystanie terenu na cele oświatowe.

W ramach planów Warszawy, budynek przy ulicy Kieleckiej zostanie przystosowany do potrzeb uczniów wymagających specjalnego wsparcia. W stolicy funkcjonuje już rozbudowana sieć szkół i placówek dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami – łączna liczba takich jednostek wynosi 84. Szacuje się, że w nowej placówce przy ulicy Kieleckiej uda się zapewnić od 150 do 200 miejsc dla uczniów – poinformowała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta miasta odpowiedzialna za miejską oświatę.

Kaznowska podkreśliła jednak, że placówka wymaga przeprowadzenia remontu m.in. łazienek, sali gimnastycznej oraz częściowej adaptacji do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami np.: montażu windy, podjazdów, zapewnienia dostępności pomieszczeń – toalet czy stołówki oraz przygotowania sal lekcyjnych i gabinetów specjalistycznych. Budynek dysponuje zapleczem do aktywności fizycznej i rekreacji oraz rehabilitacji. W placówce znajdują się dwie sale gimnastyczne, sala z przeznaczeniem na siłownię, sala z przeznaczeniem na usprawnianie ruchowe oraz terapię integracji sensorycznej, dwa zewnętrzne boiska oraz ogrodzony teren zewnętrzny.

Harmonogram prac zakłada ukończenie niezbędnych prac remontowych do końca 2024 roku, co umożliwiłoby uruchomienie placówki w 2 semestrze roku szkolnego 2024/2025.

Przejście nieruchomości z Federacji Rosyjskiej na własność Skarbu Państwa miało długą historię. Pierwotnie budynek przy ul. Kieleckiej 45 miał służyć celom dyplomatycznym, ale od wielu lat nie pełnił już tej funkcji. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Federacji Rosyjskiej zwrot bezprawnie zajmowanej nieruchomości, ale strona rosyjska nie zdecydowała się na dobrowolne wydanie budynku. Dzięki współpracy miasta z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Prokuraturą Generalną, doprowadzono do komorniczego przejęcia nieruchomości. Dodatkowo Federacja Rosyjska została zobowiązana do zapłaty należności w wysokości 20,5 mln zł oraz odsetek za bezumowne korzystanie z Kieleckiej 45.

Proces przejęcia nieruchomości zakończył się 29 kwietnia 2023 r., a miasto natychmiast wystąpiło do wojewody mazowieckiego o przekazanie obiektu na cele edukacyjne. Prezydent Trzaskowski podkreślił otwartą postawę nowego wojewody, która pozwoliła na rozpoczęcie prac nad przekształceniem budynku w szkołę specjalną.

„Szpiegowo” przy ul. Sobieskiego 100 to pierwszy budynek przejęty przez Warszawę od Federacji Rosyjskiej – komornicze przejęcie nastąpiło 11 kwietnia 2022 r. Od tego czasu trwało czasochłonne badanie stanu technicznego budynku. Władze Warszawy przygotowały też koncepcję zagospodarowania kompleksu budynków oraz przylegającego terenu.