Za sprawą spotkania z funkcjonariuszami ruchu drogowego na pikniku rodzinnym, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mieli okazję dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie na drogach. Policyjne jednostki informowały uczestników spotkania o niezbędnych środkach ostrożności podczas poruszania się po drogach i apelowali o rozwagę. Ponadto, podopieczni mieli możliwość zbadania z bliska policyjnego radiowozu oraz motocykla.

26 czerwca, grupa policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odwiedziła Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej podczas pikniku rodzinnego. Było to idealne miejsce do przypomnienia najważniejszych zasad poruszania się po drogach. Podczas spotkania omówiono typowe scenariusze wypadków drogowych, takie jak przechodzenie przez ulicę zza przeszkody, przechodzenie w miejscach niedozwolonych czy przechodzenie na czerwonym świetle. Policjanci wyjaśnili również, jak prędkość oraz złe warunki pogodowe wpływają na długość drogi hamowania.

Podkreślono również znaczenie noszenia odblasków, szczególnie po zmierzchu, gdy brakuje oświetlenia ulicznego lub na terenach bez chodników. Dla podopiecznych niemałą atrakcją okazało się zobaczenie z bliska policyjnego radiowóz i motocykla. Chętni mogli wręcz zrobić sobie zdjęcia siedząc za sterami pojazdów z oznaczeniami policyjnymi. Spotkania tego typu umożliwiają bliższe zapoznanie się z pracą policji oraz budują poczucie zaufania wśród osób, które w sytuacjach kryzysowych mogą szukać pomocy u funkcjonariuszy.