Na przetarg dotyczący stworzenia projektu dla rozbudowy ulicy Bunscha oraz konstrukcji ulicy Humboldta, zgłoszenia są przyjmowane aż do 2 sierpnia. Głównym założeniem w obrębie planu projektowego jest realizacja nowej trasy tramwajowej. Wybrany w ramach przetargu wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia kilku alternatyw dla planowanego przedsięwzięcia, spośród których jedno zostanie wybrane jako priorytetowe do dalszej realizacji. Na podstawie tego preferowanego rozwiązania, zostanie złożony wniosek o decyzję środowiskową. Proces ten obejmuje także konsultacje społeczne.

Plan zakłada rozbudowę ulicy Bunscha na odcinku około 1.4 km, a jej naturalnym przedłużeniem ma być nowo wybudowana ulica Humboldta o długości około 1.3 km. Następnie skupimy się na rozbudowie ulicy Skotnickiej (około 1 km), która rozciąga się od ulicy księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina.

Dwie opcje są brane pod uwagę dla nowej linii tramwajowej, która ma przebiegać wzdłuż tych wszystkich ulic, rozpoczynając od pętli Czerwone Maki. Pierwszy z możliwych wariantów to budowa linii tramwajowej wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej, kończącej się na pętli z terminalem i parkingiem, który miałby być umiejscowiony w pobliżu węzła autostradowego, po wschodniej lub zachodniej stronie. W przypadku drugiego wariantu, linia tramwajowa miałaby swój koniec na pętli i parkingu P&R w pobliżu skrzyżowania z przyszłą linią do osiedla Kliny, po zachodniej stronie szpitala im. Babińskiego.

W ramach całkowitej realizacji tego zadania planowane jest także stworzenie dróg rowerowych, chodników i przystanków autobusowych. Dodatkowo, zostaną odnowione skrzyżowania oraz infrastruktura podziemna – niektóre elementy zostaną wybudowane od nowa, a inne poddane remontowi.

Całość realizacji zadania ma potrwać prawie dwa lata – 22 miesiące od momentu podpisania umowy. W tym czasie wykonawca będzie musiał zaproponować różne warianty koncepcji, uzyskać wszystkie niezbędne zgody, wybrać optymalne rozwiązanie oraz przygotować i złożyć dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

Przy poprzedniej próbie przetargu zgłosiło się sześć firm, ale propozycja z najniższą ceną została odrzucona, a następna była już zbyt kosztowna w porównaniu z budżetem zakładanym przez ZIM.