Właściciele nieruchomości mieszkalnych, jak również osoby zarządzające takimi obiektami, mają obowiązek dostarczyć do Gminy Miejskiej Kraków informacje na temat czynszów za pierwsze sześć miesięcy 2024 roku. Zgłoszenia te muszą trafić do odpowiedniej jednostki najpóźniej do dnia 31 lipca.

Zarządcom lokali mieszkalnych, które nie są częścią publicznego zasobu mieszkaniowego, a znajdują się na terytorium miasta Krakowa lub jego fragmentach, nakłada się zadanie przekazania szczegółowych danych dotyczących czynszów.

Informacje, które należy uwzględnić w raporcie, to między innymi kwota czynszu za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu. Wartości te powinny korelować z lokalizacją nieruchomości, datą jej powstania, aktualnym stanem technicznym, wielkością powierzchni do użytku oraz standardem mieszkania.

Powodem dla którego trzeba takie dane publikować, jest ustawa mówiąca o ochronie praw mieszkańców, gminnym zasobie mieszkaniowym i zmianach w kodeksie cywilnym.

Szczegóły dotyczące wymaganych informacji oraz przykładowe formularze zgłoszeń można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku. Dokument ten nosi tytuł „w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części” (Dz.U. z 2007 Nr 250, poz. 1873).

Uzupełnione formularze mogą być dostarczone osobiście, przez platformę ePUAP lub pocztą. Adres, pod który powinny trafić dokumenty to: Wydział Mieszkalnictwa UMK, Rynek Podgórski 1, 30–533 Kraków.