Przygotowania do odnowienia asfaltowej powierzchni jezdni wzdłuż ok. 900 metrów trasy na ulicy Bieżanowskiej w Krakowie już się rozpoczęły. Prace obejmują fragment drogi między ulicami Chłopską a Górników. Wykonanie nowej warstwy asfaltu jest konieczne ze względu na wzmożony ruch ciężkich pojazdów, które korzystają z tego odcinka drogi.

W ramach prac, które rozpoczęły się 24 czerwca i potrwają do 25 czerwca, w godzinach 8:00-17:00, prowadzone jest frezowanie nawierzchni. Mimo to utrzymana została możliwość przejazdu dla pojazdów w obu kierunkach – ruch będzie sterowany ręcznie i organizowany na zasadzie wahadła.

Następnie, 26 i 27 czerwca również w godzinach od 8:00 do 17:00, planowane są prace regulacyjne włazów i kratek ściekowych oraz czynności porządkowe. W tym okresie mogą wystąpić punktowe zmiany w organizacji ruchu i jeżeli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie sterowany manualnie.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona podczas nocy z 27 na 28 czerwca, z 28 na 29 czerwca oraz z 1 na 2 lipca i z 2 na 3 lipca. W godzinach od 19:00 do 24:00 ruch będzie się odbywał wahadłowo, natomiast w godzinach od północy do 4:00 rano, ruch będzie jednokierunkowy w stronę ul. Półłanki.

Warto jednak mieć na uwadze, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od różnych czynników.