W dniach od 17 do 24 czerwca, Kraków miał zaszczyt gościć grupę studentów z Uniwersytetu New Haven. Wizyta ta była częścią trwającej od dawna współpracy między polską Policją a owym prestiżowym amerykańskim uniwersytetem. Liderem delegacji młodzieży z USA był Pan David Schroeder, Prodziekan Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych na Uniwersytecie New Haven.

Uniwersytet New Haven, którego historia rozpoczyna się w 1920 roku, jest renomowaną uczelnią oferującą ponad sto różnych programów naukowych. Absolwenci tej amerykańskiej instytucji wykorzystują swoje kompetencje i umiejętności nabyte podczas studiów do pracy w różnych jednostkach policyjnych, wojskowych oraz agencjach rządowych USA. Szeroki zakres kierunków studiów obejmuje zarządzanie kryzysowe, technikę kryminalistyczną, prawo, cyberprzestępczość oraz techniki dochodzeniowo-śledcze. Bogata oferta edukacyjna uczelni jest uzupełniana przez doświadczenie jej wykładowców, którzy często mają za sobą pracę w takich instytucjach jak Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) czy Federalne Biuro Śledcze (FBI).

18 czerwca spotkanie odbyło się między Panem Davidem Schroeder a przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: insp. Maciejem Kubiakiem i insp. Mariuszem Kudelą. Wymiana myśli i doświadczeń między prodziekanem amerykańskiego uniwersytetu a Komendantami krakowskiej Policji dostarczyła cennych spostrzeżeń dotyczących wyzwań stojących przed organami ścigania oraz uczelnią z New Haven.

Trzynastoosobowa grupa studentów z amerykańskiego stanu Connecticut miała okazję poznać strukturę funkcjonowania małopolskiej Policji, przyjrzeć się z bliska codziennym zadaniom Sztabu Policji KWP w Krakowie oraz Grupie Antykonfliktowej i Negocjatorów Policyjnych KWP w Krakowie. Oprócz tego zaprezentowano im sprzęt Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Wydziału Ruchu Drogowego, a także Bezzałogowy Statek Powietrzny Policji (BSPP), który odgrywa kluczową rolę m.in. w zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poszukiwaniu osób zaginionych.

Podczas swojego pobytu w małopolskim garnizonie, delegacja z USA odwiedziła Komisariat VIII Policji w Krakowie, a także Areszt Śledczy i Sąd Okręgowy. Spotkania te umożliwiły amerykańskim studentom zgłębienie funkcjonowania polskiego systemu prawnego. Program wizyty obejmował również zwiedzanie takich miejsc jak katedra na Wawelu, jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, kopalnia Soli w Wieliczce oraz muzeum Auschwitz.

Obie strony wyrażają nadzieję na kontynuację tej wartościowej współpracy międzyinstytucjonalnej i dalszy rozwój wzajemnych relacji.