Akcje pod nazwą „Taxi”, które polegają na systematycznych kontrolach, są prowadzone przez służby porządkowe. Mają one na celu utrzymanie zgodności z prawem przewozów osób oraz uniemożliwienie funkcjonowania nielegalnej działalności w tym zakresie. Nacisk kładziony jest szczególnie na sprawdzanie legalności usług oferowanych przez przewoźników korzystających z aplikacji mobilnych, jak również warunków technicznych tych pojazdów i przestrzeganie przez nich norm bezpieczeństwa.

W dniu 25 czerwca tego roku, grupa policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej przeprowadziła rzeczone działania „Taxi”. Kontrole były skierowane głównie w stronę przewoźników korzystających z popularnych aplikacji do zamawiania przejazdów. Chodziło tutaj o eliminowanie z ruchu drogowego taksówek, które świadczyły usługi niezgodnie z prawem lub obowiązującymi przepisami. Ich zadaniem było również sprawdzenie stanu technicznego pojazdów, trzeźwości kierowców oraz czy pasażerowie przewożeni byli w odpowiedni sposób.

W wyniku tych działań, policjanci przeprowadzili kontrolę 174 pojazdów. Zostało wtedy nałożonych 55 mandatów karnych za różne wykroczenia. W sześciu przypadkach interwencje zakończyły się jedynie pouczeniem. Czterem kierowcom odebrano dowód rejestracyjny z powodu nieodpowiedniego stanu technicznego pojazdu, a jeden stracił prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów karnych. Dodatkowo, 11 przewoźników otrzymało notatki do Urzędu Miasta Krakowa dotyczące nieprzestrzegania Uchwały Rady Miasta Krakowa o dodatkowych oznaczeniach taksówek osobowych.