W dniu dzisiejszym, 27 maja, nastał początek działań budowlanych dotyczących instalacji systemów wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Zakopiańskiej, dokładnie w okolicach nieruchomości oznaczonej numerem 127. Wskutek tych prac nastąpią nieuniknione przerwy w normalnym funkcjonowaniu ruchu drogowego zarówno dla pojazdów, jak i pieszych.

Jako wynik konieczności wykonania przedmiotowych prac, dostęp do chodnika na terenie budowy jest ograniczony. Zostało wyznaczone specjalne przejście dla pieszych, które prowadzi przez ulice Sielską i Modrą. Warto również pamiętać, że od dnia rozpoczęcia prac, czyli 27 maja, aż do końca miesiąca – 31 maja, na ulicy Zakopiańskiej wystąpi zwężenie pasa ruchu prowadzącego w stronę Mogilan.