Wkrótce mieszkańcy osiedla Górali w Nowej Hucie będą mogli cieszyć się odnowionym „Delfinem”. Prace konserwatorskie mają na celu nie tylko odświeżenie wyglądu tej popularnej rzeźby, ale także przywrócenie jej pierwotnej funkcji, czyli fontanny.

Starania miasta Krakowa o dofinansowanie renowacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyniosły spodziewany rezultat. „Delfin” z Nowej Huty został objęty programem własnym Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku –„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024”. Pomimo licznej konkurencji – zgłoszeń napłynęło aż 166 – nowohucki „Delfin” znalazł się w gronie 25 szczęśliwców, które otrzymały wsparcie finansowe przeznaczone na renowację.

Planowane prace konserwatorskie obejmują m.in. remont instalacji technologicznej oraz zapewnienie zamkniętego obiegu wody. Cztery dysze płaszczowe, które zostaną umieszczone w narożnikach niecki fontanny, będą odpowiedzialne za strumień wody kierowany w stronę postumentu rzeźby. Dodatkowo, „Delfin” po zmroku będzie podświetlany za pomocą oświetlenia zaprojektowanego do montażu w granitowych płytach.

Rzeźba i niecka fontanny zostaną dokładnie oczyszczone przy użyciu wody pod ciśnieniem, zgodnie z planem działań konserwatorskich. Ponadto, planowane są prace rekonstrukcyjne poluzowanych warstw lastryko oraz płetw brzusznych delfina. Wszystkie ubytki zostaną uzupełnione z zachowaniem pierwotnej technologii. Pomimo, że delfin jest stworzeniem morskim, rzeźba zostanie dodatkowo poddana hydrofobizacji, aby zwiększyć jej odporność na negatywne wpływy środowiska zewnętrznego.