NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, organizator ogólnopolskiego protestu, który rozpoczął się 31 stycznia, wydał komunikat o niewzruszonej postawie rolników. W wydanej notatce stwierdzają, że nie zrezygnują, dopóki ich postulaty nie zostaną w pełni zaspokojone. Protesty są organizowane przez poszczególnych rolników na terenie całego kraju. Niektórzy z nich podkreślają, że uczestniczą w demonstracji indywidualnie, a nie jako członkowie jakiegokolwiek związku zawodowego.

Zaplanowany na 20 marca strajk rolników na terenie całej Polski to największa tego typu akcja protestacyjna do tej pory.

Według informacji przekazanych przez małopolską Policję, do Krakowa może przybyć nawet ponad 2000 pojazdów biorących udział w proteście. Ruch uliczny może być utrudniony już od rannych godzin, zwłaszcza na głównych arteriach wjazdowych do miasta.

Na podstawie ustaleń policji, możemy przewidzieć trasę przejazdu pojazdów:

Od strony północnej – protestujący wjadą do Krakowa al. 29 Listopada, a następnie ulicą Lubomirskiego udadzą się do ronda Mogilskiego, które to ma być miejscem zbiórki uczestników protestu.

Od strony wschodniej – utrudnienia wystąpią m.in. na ul. Igołomskiej, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilskiej.

Od strony południowej – pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami: Herberta, Turowicza, Tischnera; na drodze nr 776 do protestujących dołączy grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej; następnie pojazdy udadzą się II obwodnicą w kierunku mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, ronda Grzegórzeckiego i ronda Mogilskiego.