Kraków, nieustająco wkładając wysiłek w rozbudowę swojej infrastruktury, zmienia swoją fizjonomię poprzez ambitne projekty zamierzone na przyszłość. Codziennie widać prace budowlane i drogowe, które wprowadzają istotne zmiany w krajobraz miejski. Przyjrzyjmy się bliżej tym kluczowym inwestycjom i modyfikacjom w krakowskim systemie drogowym.

Pierwszym z nich jest uruchomienie nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej. Jednak nie jest to koniec planów – mimo że trasa już działa, nadal prowadzone są prace mające na celu poprawić skrzyżowania oraz połączyć Kuźnicę Kołłątajowską z ulicą Słomczyńskiego. To ważne zadanie dla miasta ma za celem ułatwienie podróży tramwajem i podniesienie jakości usług komunikacyjnych.

Oprócz tego, w dniach od 19 do 23 października mieszkańcy będą świadkami istotnych zmian w systemie ruchu na Alei 29 Listopada. Ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, co umożliwi wykonawcom ukończenie położenia ostatniej warstwy asfaltu na jezdni wschodniej. Mimo tych prac, dostęp do ulic Banacha, Belwederczyków i Witkowickiej będzie nadal możliwy. Ponadto, od 23 października zmieni się organizacja ruchu na ulicy ks. Meiera w miejscu skrzyżowania z ulicą Felińskiego.

Kolejny istotny projekt dotyczy rozbudowy fragmentu ulicy Pychowickiej, która ma ostatecznie osiągnąć standard drogi gminnej klasy „L”. W ramach tego projektu zostanie także rozbudowane skrzyżowanie z ulicami Norymberską i Wyłom. Chociaż od 16 października niewielki odcinek ulicy Pychowickiej jest zamknięty, dostęp do posesji, ścieżek pieszych i rowerowych został utrzymany, aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców.

Znacząca inwestycja to również budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic, co będzie miało duży wpływ na komunikację w północnej części Krakowa. Zmiany w organizacji ruchu, w tym zamknięcia i zwężenia jezdni, dotkną głównie ulicę Lublańską, Młyńską, Aleję Bora-Komorowskiego a także, prawdopodobnie od połowy listopada, ulicę Meissnera.

W Krakowie trwają również prace związane z przebudową dróg wewnętrznych w Bronowicach. W skład tego przedsięwzięcia wchodzi obszar określony przez ulice Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicką i Krzywy Zaułek. Prace te będą kontynuowane do końca grudnia.

Dodatkowo, w tym tygodniu przeprowadzane są prace serwisowe na trasie tuneli Łagiewnickiej, co wpływa na funkcjonowanie linii 608. Z kolei od najbliższej środy, 18 października, linie aglomeracyjne numer 207 i 229 zmienią swoje trasy z powodu remontów dróg w Zielonkach, Trojanowicach i Rusocicach.

Ostatnim, ale równie ważnym projektem są remonty jezdni i chodników na ulicy św. Tomasza. Rozpoczęcie prac planowane jest na 17 października, a ich zakończenie przewiduje się na połowę listopada. Przez ten okres ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów.