Zaangażowano się w intensywne prace nad rozbudową Szkoły Podstawowej nr 54, która znajduje się na ul. Tynieckiej. Plan tej ambitnej inwestycji obejmuje stworzenie nowych pomieszczeń edukacyjnych, takich jak sale lekcyjne czy biblioteka, a także rozbudowanie infrastruktury społecznej, w tym jadalni i świetlicy. Dodatkowo, przestrzeń szkolna zostanie poszerzona o nowe przedszkole.

Przygotowania do tej dużej inwestycji rozpoczęła firma Częstobud Sp. z o.o., która jako wykonawca jest odpowiedzialna za wykonanie robót budowlanych i ziemnych w pierwszej fazie projektu. Obecnie trwają działania mające na celu weryfikację dokumentacji technicznej, a po jej zatwierdzeniu nastąpi faza budowy samego obiektu.

Inwestycja ma za cel stworzenie dodatkowej powierzchni użytkowej wynoszącej 6 238 m2, na której powstaną różnorodne obiekty edukacyjne. Będą to między innymi 16 sal lekcyjnych (w tym specjalistyczne pracownie fizyczna, chemiczna i komputerowa), sześć oddziałów przedszkolnych, nowoczesna biblioteka z czytelnią oraz jadalnia i świetlica z zapleczem kuchennym. Zostanie także odnowiona istniejąca sala gimnastyczna o powierzchni 321 m2.

Planowane są również prace związane z modernizacją przestrzeni wokół budynku, które obejmują budowę chodników, dróg i parkingów, a także dodanie elementów małej architektury. Na dachu szkoły zamontowana zostanie fotowoltaiczna instalacja o mocy co najmniej 40 kW, a przy budynku pojawi się stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych.

Ostatecznie, nowa struktura szkoły i przedszkola będzie mogła pomieścić w sumie około 550 dzieci i uczniów. Budynek zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewidywany termin ukończenia tej inwestycji to koniec III kwartału 2027 roku. Jest to projekt realizowany przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, a jego całkowity koszt (bez uwzględnienia zakupu wyposażenia) wynosi około 65,4 mln złotych.