W ramach operacji „Bezpieczne ferie 2024”, w dniach od 12 stycznia do 25 lutego 2024 roku, organy ścigania z Małopolski skupiły się na zapewnieniu bezpieczeństwa gościom odwiedzającym ten region. W szczególności, działania te były skoncentrowane na ochronie dzieci i młodzieży wypoczywającej na terenie województwa, co stanowiło główną strategię podejmowanych działań.

Chociaż termin ferii dla województwa małopolskiego ustalono na okres od 9 do 25 lutego, służby porządkowe nadzorowały bezpieczeństwo przez cały okres trwania zimowego odpoczynku.

Według początkowych statystyk, między 12 stycznia a 25 lutego 2024 roku, na terenach Małopolski odnotowano 198 wypadków drogowych, które spowodowały śmierć 4 osób i rany u 229 innych. Wśród dzieci poniżej 14 lat, doszło do 16 wypadków, ale na szczęście żadne z nich nie zakończyło się tragicznie. Porównując te dane z wynikami z poprzedniego roku, liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 7, co stanowi spadek o 63%. Natomiast liczba wypadków wzrosła o 15 (8%), a liczba rannych – o 13 (6%).

Podczas ferii zimowych w 2023 roku, na terenach Małopolski zanotowano 183 wypadki drogowe, które doprowadziły do śmierci 11 osób i rannych 216. Wśród ofiar były również 21 dzieci, które doznały obrażeń.

Głównym celem policyjnych działań podczas ferii było monitorowanie i kontrolowanie prawidłowego transportu dzieci i młodzieży do miejsc wypoczynku. Specjalna uwaga została skierowana na zorganizowane formy przewozu. Na terenie wszystkich komend miejskich i powiatowych w Małopolsce utworzono stałe punkty kontroli autobusów, które umożliwiły szybką inspekcję większej ilości pojazdów jednocześnie.

W sumie, podczas ferii zimowych 2024 roku skontrolowano 277 autokarów przewożących dzieci i młodzież. Z nich, 134 zostało sprawdzone na specjalnie wyznaczonych punktach kontroli, na prośbę rodziców lub organizatorów imprez. Możemy więc stwierdzić, że co drugi autobus został sprawdzony przez Policję jeszcze przed wyjazdem. Podczas tych kontroli, wykryto 2 usterki techniczne i zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.

Dodatkowo, na głównych drogach tranzytowych, zwłaszcza tych prowadzących do górskich kurortów, podjęto działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Aktywność ta była szczególnie intensywna w okresie zmiany turnusów wypoczynkowych. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych, policjanci reagowali na wszelkie wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego. Współpracując z zarządcami dróg, starannie nadzorowali ruch w miejscach, gdzie najczęściej dochodziło do korków. Równocześnie, prowadzono działalność profilaktyczną w szkołach oraz miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży.