Rozpoczęcie prac modernizacyjnych na al. Solidarności przewidziane jest na najbliższy wtorek, 5 marca. Renowacja ta będzie nie tylko obejmować jezdnię, ale także torowisko. Przed przejściem do etapu projektowego i realizacyjnego, miejskie władze zaplanowały poprawę stanu nawierzchni drogowej.

Remont trasy ma zacząć się od skrzyżowania z ulicą Bulwarową, zwanej również agrafką. Działania drogowców będą polegać na wymianie krawężników, a także na dostosowaniu wysokości przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych. Poprawa infrastruktury będzie dotyczyć również pobliskiego przystanku autobusowego. Zostaną także wprowadzone lokalne zawężenia dróg.

Znaczące modyfikacje w organizacji ruchu drogowego zostaną wprowadzone dopiero podczas prac związanych z nawierzchnią bitumiczną. Szczegółowe informacje na ten temat będą przedstawione w oddzielnym komunikacie.

Koszt prac na agrafce szacowany jest na około 2 miliony złotych. Ostateczny zakres modernizacji nawierzchni będzie zależny od dostępnych funduszy i może obejmować kolejne skrzyżowania na al. Solidarności, w kierunku placu Centralnego, a także odcinki pomiędzy nimi.

Zapewniamy, że będziemy na bieżąco informować o postępach prac oraz wszelkich zmianach związanych z projektem.