W dniach 13 i 14 marca 1943 roku, niemieckie siły okupacyjne dokonały likwidacji krakowskiego getta. Te daty stanowią symboliczne zwieńczenie wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej w Krakowie. Co roku, aby uczcić pamięć o Żydach krakowskich i jednocześnie tryumf życia nad tragedią, organizowany jest Marsz Pamięci. Tegoroczny marsz ma swoje rozpoczęcie zaplanowane na niedzielę, 17 marca, dokładnie o godzinie dwunastej na placu Bohaterów Getta.

Historia krakowskiego getta sięga początku marca 1941 roku, kiedy w dzielnicy Podgórze hitlerowcy utworzyli zamkniętą dzielnicę dla Żydów. Przesiedlono tam ponad 16 tysięcy Żydów będących mieszkańcami Krakowa. Do końca tego samego roku, getto zasiedlono dodatkowo kilkoma tysiącami Żydów z okolicznych miejscowości.

W trakcie 1942 roku, w ramach kilku akcji wysiedleńczych, większość mieszkańców getta została deportowana do obozu zagłady Bełżec. W dniach 13 i 14 marca 1943 roku nastąpiła ostateczna likwidacja getta. Zostali deportowani: 6 tysięcy osób do obozu koncentracyjnego Płaszów, 2 tysiące do Auschwitz-Birkenau, natomiast kolejne tysiąc osób straciło życie na terenie Umschlagplatzu, obecnie znanym jako plac Bohaterów Getta. Te wydarzenia symbolizują tragiczny kres żydowskiego życia w Krakowie, które zaczęło powracać dopiero po roku 1989.

Tradycja Marszu Pamięci sięga lat 80-tych XX wieku i jest inicjatywą Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Marsz z biegiem czasu stał się oficjalnym wydarzeniem upamiętniającym rocznicę likwidacji krakowskiego getta.

Od wielu lat marsz jest realizowany przy współpracy z Prezydentem Miasta Krakowa oraz z Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie. Współorganizatorami są również Związek Krakowian w Izraelu oraz Muzeum KL Plaszow, które po zakończeniu marszu zaprasza do zwiedzania terenu byłego obozu koncentracyjnego Płaszów z przewodnikiem.

Podczas Marszu Pamięci uczestnicy przemaszerują z placu Bohaterów Getta, przechodząc ulicami: Lwowską, Limanowskiego, Wielicką, Jerozolimską i Heltmana, aż do pomnika upamiętniającego pomordowanych Żydów na terenie byłego obozu KL Plaszow. Początek marszu to godzina 12:00.