Na stanowisko rektora prestiżowej krakowskiej uczelni, Uniwersytetu Jagiellońskiego, pretendują cztery osoby. Profesorowie Armen Edigarian, Tomasz Grodzicki, Piotr Jedynak oraz Dorota Malec to kandydaci, którzy wystartują w nadchodzących wyborach.

Wybory na stanowisko rektora UJ planowane są na najbliższy czwartek, 25 kwietnia. Wybrany kandydat obejmie urząd na kadencję 2024-2028. Rada Uczelni jako kandydatów zaproponowała czwórkę profesorów: Armena Edigariana, Tomasza Grodzickiego, Piotra Jedynaka i Dorotę Malec.

Profesor Armen Edigarian to rodowity Azerbejdżanin, który przyjął polskie obywatelstwo w lutym 2004 roku. Zatrudniony jest w Instytucie Matematyki UJ. Jego ambicja to utrzymanie UJ jako jednej z najbardziej cenionych uczelni badawczych w tej części Europy oraz utrzymanie wysokiego poziomu dydaktyki akademickiej.

Drugi z kandydatów, prof. Tomasz Grodzicki, jest powiązany z Collegium Medicum. Pełni funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego. Zwraca uwagę na dynamiczne zmiany, które występują w otaczającym nas świecie, w tym rozwój sztucznej inteligencji. Wskazuje na konieczność elastyczności planów działania uniwersytetu, by mógł on szybko reagować na nowe wyzwania.

Z kolei prof. Piotr Jedynak rozpoczął swoją pracę na UJ po obronie doktoratu w 1998 roku. Pracuje na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Jego priorytetem jest troska o ciągły rozwój uczelni w zakresie badań naukowych i procesów kształcenia oraz dbałość o dobrostan wszystkich członków wspólnoty uniwersyteckiej.

Ostatnia z kandydatek, prof. Dorota Malec, pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od czterech lat kieruje Katedrą Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego. Jej celem jest stworzenie nowoczesnego uniwersytetu, który byłby miejscem realizacji badań na światowym poziomie, a zarazem przyjaznym miejscem pracy dla wszystkich. Zwraca uwagę na konieczność zapewnienia równych szans wszystkim, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

Spotkanie z kandydatami na stanowisko rektora odbędzie się w najbliższą środę (17 kwietnia) o godzinie 12.00 w Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33. Spotkanie będzie transmitowane online za pośrednictwem kanału UJ live.