Od dnia dzisiejszego, którego datą jest 16 kwietnia, mieszkańcy mogą spodziewać się dodatkowych trudności wynikających z postępującej budowy nowej trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Jednym z tych utrudnień jest tymczasowe zamknięcie parkingu samochodowego.

Zgodnie z zapowiedzią, prace mają ruszyć już we wtorek i wiążą się z przebudową linii ciepłociągowej, która biegnie wzdłuż ulicy Meissnera. Jako efekt tych prac, parking usytuowany przy blokach numer 4 i 6 na tejże ulicy, zostanie chwilowo wyłączony z użytku.

Przebudowa podziemnej sieci ciepłociągu to proces o dużym stopniu skomplikowania, który wymaga nie tylko precyzyjnego planowania, ale również skrupulatnej koordynacji wszystkich działań. Całość prac przeprowadzana jest etapami.

Po zakończeniu prac nad nowymi elementami sieci, następuje przepięcie instalacji na nową infrastrukturę i demontaż starej. Sieci podziemne są umieszczane głównie pod powierzchniami takimi jak chodniki, parkingi czy ścieżki rowerowe oraz w pasach zieleni. Zapewnia to łatwy dostęp do instalacji podczas napraw lub prac konserwacyjnych, jednocześnie minimalizując zakłócenia dla użytkowników dróg.

Na jakie utrudnienia mogą się przygotować mieszkańcy? W wyniku prowadzonych prac, parking przy ul. Meissnera 4 i 6 będzie stopniowo zamykany w miarę postępu robót. Dla mieszkańców wyznaczono jednak miejsca parkingowe zastępcze – przy sklepie Castorama od strony ulicy Młyńskiej, a także na ulicy Pilotów, przy biurowcu Pilot Tower, na zamkniętym odcinku drogi.