Początek prac przy budowie 420 metrów chodnika wzdłuż ulicy Bogucianka w Tyńcu został zaplanowany. Całkowite koszty tego przedsięwzięcia, dotyczącego odcinka od skrzyżowania ulic Benedyktyńskiej i Bolesława Śmiałego do ul. Walgierza Wdałego, przekroczą pięć milionów złotych.

W ramach tego projektu zostaną wykonane między innymi nowe chodniki dla pieszych, prace modernizacyjne na zjazdach oraz wymaganych sieciach uzbrojenia terenu. W planach jest również stworzenie systemu kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie nowego oświetlenia drogowego.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że pierwsze prace będą obejmować przebudowę uzbrojenia terenu w okolicach skrzyżowania ulic Bogucianka, Bolesława Śmiałego i Benedyktyńskiej. Już w czwartek, 25 kwietnia, od godziny 6 rano w tym miejscu zostanie wprowadzony tzw. ruch wahadłowy. Kierowcy będą mogli korzystać ze specjalnie wydzielonego pasa o szerokości trzech metrów, a ruchem będzie kierować sygnalizacja świetlna oraz uprawnieni pracownicy.

Ograniczenie prędkości do 30 km/h będzie obowiązywało w obrębie prowadzonych robót. Istniejące przejście dla pieszych i przystanki autobusowe „Tyniec” zostaną tymczasowo przeniesione pod numer 19. Ulica Bogucianka będzie zamykana na zmianę – raz wschodnia, raz zachodnia jezdnia, zaczynając od strony Krakowa. Prace w tej części będą trwał około miesiąca.

Następne kroki obejmują prace instalacyjne oraz drogowe, począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Na czas tych prac, planowanych na około cztery miesiące, zamknięte zostaną całe jezdnie oraz chodniki. Ruch pojazdów budowy oraz dojazd do posesji na odcinku zamkniętym będą możliwe.

Objazdy zostaną wyznaczone dla ruchu kołowego poprzez ulice Bolesława Śmiałego, autostradę A-4, Skotnicką, obwodnicę DK 44 oraz Tyniecką. Dla rowerzystów zaplanowane są objazdy przez Zakleśnie, Obronę Tyńca, Bolesława Śmiałego.

Zakończenie prac przewidziane jest na koniec grudnia.