Zarówno w samorządowych szkołach podstawowych, jak i publicznych przedszkolach w Krakowie szykuje się rewolucja kadrowa. Potrzeba tam blisko 50 nowych dyrektorów. Nie tylko dla tych placówek, ale również dla tak prestiżowych szkół jak II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych czy dwa młodzieżowe domy kultury. Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym przez krakowski magistrat, konkursy na te stanowiska odbędą się w marcu i w pierwszej połowie kwietnia. Jednak terminy na składanie dokumentów są wcześniejsze – zaczynają się już 26 lutego.

Osoby zainteresowane pozycją dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły podstawowej muszą spełniać szereg kryteriów. Przede wszystkim trzeba być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, posiadać wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia z zarządzania lub kurs kwalifikacyjny w tym zakresie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej. Ważne jest również to, że kandydat nie może być karany, ani mieć toczącego się przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Konkursy ogłoszone przez magistrat dotyczą stanowisk dyrektorskich w wielu szkołach, które są częścią czołówki najlepszych samorządowych podstawówek w Krakowie. Szkoły te regularnie zajmują wysokie miejsca w rankingach opartych na wynikach egzaminów ósmoklasistów. Wśród nich są między innymi Szkoła Podstawowa nr 31 na Zwierzyńcu, SP nr 50 w Bronowicach czy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na Krowodrzy, gdzie funkcjonuje SP nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Poza tym poszukiwany jest nowy dyrektor dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego. Po 32 latach pracy Marek Stępski, były dyrektor tej szkoły, przeszedł na emeryturę jesienią ubiegłego roku. Stanowisko dyrektorskie sprawował od 1 września 1991 roku. Tymczasowo obowiązki dyrektora pełni Wioletta Nogaj, wcześniejsza wicedyrektor szkoły.

W konkursie mogą wziąć udział również osoby zainteresowane stanowiskiem dyrektora w szkołach średnich, jak XXV Liceum Ogólnokształcące czy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych na os. Tysiąclecia w Nowej Hucie. Dodatkowo poszukiwani są dyrektorzy dla trzech ośrodków sportowych i dwóch młodzieżowych domów kultury: „Domu Harcerza” oraz MDK im. J. Korczaka.

Osoby chcące zgłosić swoją kandydaturę powinny złożyć oferty zawierające uzasadnienie przystąpienia do konkursu, koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej oraz życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej. Oferty można składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, osobiście lub elektronicznie. Ostateczny wybór dokona komisja powołana przez prezydenta miasta Krakowa.