Prowadzenie prac budowlanych związanych z kreacją tunelu tramwajowego pociąga za sobą obowiązek przekształcenia obszaru pod kątem nowo pojawiających się wymagań transportowych. Dla tramwaju zmierzającego do Mistrzejowic, jednym z kluczowych wyzwań jest rekonstrukcja Sudołu Dominikańskiego. Ta złożona operacja obejmuje zmiany w formie i przebiegu rzeki, a także jej adaptację do nowego planu zagospodarowania.

W ramach tego zadania, przewidziano rozbiórkę istniejącej części cieku Sudołu Dominikańskiego, począwszy od miejsca przecięcia ulic Młyńskiej i Macieja Miechowity, aż do punktu łączącego się z kanałem prowadzącym od ronda Młyńskiego do rzeki Prądnik. Tam, gdzie dawniej biegł stary odcinek, powstanie tunel dla tramwaju, natomiast woda będzie kierowana pod jezdnię zachodniej strony ulicy Młyńskiej, równolegle do trasy, która ulega likwidacji. Odległość objęta przez przebudowywanie kanału wynosić będzie 388,65 metrów, natomiast całkowita długość, uwzględniająca komory, osiągnie około 400 metrów.

Ważnym elementem jest również selekcja odpowiednich surowców budowlanych i technologii wykonania, które zagwarantują trwałość i szczelność konstrukcji oraz umożliwią realizację projektu w warunkach miejskich zgodnie z planowanym harmonogramem. Nowy kanał będzie składać się ze 191 żelbetowych elementów prefabrykowanych o wymiarach wewnętrznych 3,00 x 2,25 x 2 metry. Ciężar każdego z nich wynosić będzie 10,8 tony.

Każdy z tych segmentów umieszcza się w specjalnie przygotowanym wykopie, który wcześniej zabezpieczany jest obudową z hermetycznych ścianek Larsena na szerokości nowego kanału. Po tym etapie, segmenty te są precyzyjnie montowane do reszty konstrukcji.

Prace związane z instalacją pierwszych elementów prefabrykowanych rozpoczęły się w połowie stycznia. Do tej pory ukończono już 24 metry nowego kanału.