Na horyzoncie widnieje plan gruntownej przebudowy jednego z odcinków ulicy Wrocławskiej, dokładniej fragmentu pomiędzy ulicami Racławicką a Kmiecą. Celem jest zarówno wymiana nawierzchni jezdni, jak i zmiany dotyczące chodników, krawężników oraz peronów autobusowych. Pierwsze działania w tym zakresie mają rozpocząć się już na styku stycznia i lutego.

Planowane prace będą przeprowadzane etapowo. Początkowo skupią się one na północnej stronie ulicy Wrocławskiej, obejmując między innymi chodnik, krawężnik peronu autobusowego, czy kratkę ściekową. W tym okresie dojdzie do zwężenia jezdni oraz zamknięcia chodnika, co zmusi pieszych do korzystania z drugiej strony ulicy. Dodatkowo nastąpi wprowadzenie jednostronnego zakazu zatrzymywania pojazdów, co będzie obowiązywało także na wyznaczonych miejscach. Przystanek autobusowy zostanie tymczasowo przeniesiony w inne miejsce. Oszacowany czas realizacji tej części prac to mniej więcej dwa tygodnie, jednak może on ulec zmianie w zależności od panujących warunków pogodowych.

Kiedy prace na północnej stronie ulicy Wrocławskiej dobiegną końca, wykonawca przemieści się na południową stronę, kontynuując tę samą gamę działań. Organizacja ruchu zostanie utrzymana na takim samym poziomie, jak podczas pierwszego etapu prac.

Następny etap przewiduje większe zmiany w organizacji ruchu, które będą podyktowane koniecznością wprowadzenia nowych, betonowych nawierzchni przystanków autobusowych. Najpierw prace te zostaną przeprowadzone po stronie południowej, a następnie po stronie północnej. Wówczas obowiązywać będzie ruch wahadłowy – kontrolowany ręcznie w ciągu dnia, a w nocy i podczas weekendów za pomocą sygnalizacji świetlnej. Zostanie również wprowadzony obustronny zakaz zatrzymywania.

Ostatnim etapem prac będzie ułożenie nowej nawierzchni jezdni. Koniec inwestycji przewidywany jest na koniec kwietnia.

Projekt realizowany jest przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej, zgodnie z artykułem 16 ustawy o drogach publicznych.